Grzejniki płytowe

energooszczędne systemy grzewcze
Grzejniki płytowe

Wysoka jakość i eleganckie wzornictwo. Dostępne w wersjach:


VK - z przyłączem dolnym

M - z przyłączem środkowym

K - z przyłączem bocznym

renomowane urządzenia grzewcze
renomowane urządzenia grzewcze

Grzejniki typu VK - z przyłączem dolnym


Grzejniki typu VK umożliwiają estetyczne podłączenie dolne do instalacji grzewczej.

W grzejniku typu VK z przyłączem dolnym wbudowana jest wkładka zaworowa, korek odpowietrzający oraz korek zaślepiający.


Przegląd zalet:


 • Grzejnik typ VK dostępny w 5 typach, jedno-, dwu- i trzypłytowy, w wysokościach: 300, 400, 500, 600 i 900 mm.

 • 10 lat gwarancji producenta.

 • Wysokiej jakości, trwała powłoka lakiernicza w kolorze białym.

 • Solidne i praktyczne, przyspawane osłony boczne, łatwo zdejmowana pokrywa górna.

 • Proste w obsłudze oraz łatwe do utrzymania w czystości, co stanowi dodatkową zaletę szczególnie dla osób wrażliwych na alergie.

 • Idealny dla obiektów nowobudowanych i modernizowanych.

 • Obracalna konstrukcja (grzejniki typu od 20 do 33) umożliwia podłączenie tego samego grzejnika we wszystkich wariantach zasilania z lewej lub z prawej strony.

 • Normy i certyfikaty:

  –  parametry techniczne określone i sprawdzone wg DIN EN 442,

  –  proces produkcji certyfikowany wg EN ISO 9001

  –  powłoka lakiernicza wg DIN 99500 Grzejniki typu M - z przyłączem środkowym


Grzejniki typu M umożliwiają estetyczne podłączenie dolne środkowe do instalacji grzewczej,

W grzejniku typu M z przyłączem środkowym wbudowana jest wkładka zaworowa, korek odpowietrzający oraz korek zaślepiający.


Przegląd zalet:


 • Grzejniki z przyłączem środkowym dają większą swobodę doboru grzejników. Przyłącze środkowe zapewnia symetrię względem otworu okiennego i jest dopasowane do eleganckiej formy grzejnika firmy Viessmann.

 • 10 lat gwarancji producenta.

 • Możliwość zastosowania różnych rozmiarów grzejnika na tym samym złączu.

 • Dostępny jest w wysokościach: 300, 400, 500, 600 i 900 mm.

 • Wysokiej jakości, trwała powłoka lakiernicza w kolorze białym.

 • Proste w obsłudze oraz łatwe do utrzymania w czystości, co stanowi dodatkową zaletę szczególnie dla osób wrażliwych na alergie.

 • Idealny dla obiektów nowobudowanych i modernizowanych.

 • Obracalna konstrukcja grzejnika.

 • Normy i certyfikaty:

  –  parametry techniczne określone i sprawdzone wg DIN EN 442,

  –  proces produkcji certyfikowany wg EN ISO 9001,

  –  powłoka lakiernicza wg DIN 99500. Grzejniki typ K (Compakt) - z przyłączem bocznym

 

W grzejniku typ K z przyłączem bocz- nym wbudowane są: korek odpowie- trzający oraz korek zaślepiający.


Przegląd zalet:


 • Grzejnik płytowy Compakt dostępny w 3 typach, dwu- i trzypłytowy, w wysokościach: 300, 400, 500, 600 i 900 mm.

 • 10 lat gwarancji producenta.

 • Wysokiej jakości, trwała powłoka lakiernicza w kolorze białym.

 • Solidne i praktyczne, przyspawane osłony boczne, łatwo zdejmowana pokrywa górna.

 • Proste w obsłudze oraz łatwe do utrzymania w czystości, co stanowi dodatkową zaletę szczególnie dla osób wrażliwych na alergie.

 • Idealny dla obiektów nowobudowanych i modernizowanych.

 • Szczególnie zalecany dla inwestorów szukających grzejnika z możliwością podłączenia z boku.

 • Obracalna konstrukcja umożliwia podłączenie tego samego grzejnika we wszystkich wariantach zasilania z lewej lub z prawej strony.

 • Normy i certyfikaty:

  –  parametry techniczne określone i sprawdzone wg DIN EN 442,

  –  proces produkcji certyfikowany wg EN ISO 9001,

  –  powłoka lakiernicza wg DIN 99500. 


 
Wszystkie grzejniki dostarczane są wraz z zestawem montażowym.